Workshops

Norwegian workshop program

At last workshops in Norway

2nd Botanical Art Weekend

1 -3 July 2022

In this workshop there will not be one specific botanical subject painted as you choose your own plant to portray from life. I suggest that once you have signed up for the workshop you discuss with me which plant you intend as your subject.

See below for more information about the weekend

Norsk

På dette kurs male du ikke en bestemt botanisk emne som jeg har valgt. Du selv velger hvilken plante du vil male, men for sikkerhets skyld anbefale jeg at når du har meldt deg på kurset at du diskuterer med meg hvilken plante du har tenkt deg.

Se nedenfor for mer informasjon om helg kurset – engelsk of norsk.

General structure

Botanical education – Botanical art is a special art form that deals with both art and botany.

My goal is to increase interest in botanical art in Norway by inviting to a weekend workshop where participants build on the level of knowledge they already have.

This means that students vary from those who have painted little – if at all, to those with a lot of experience.

I prefer small groups so that I can give each student the support they need. This would normally mean a maximum of 10 people, but in the current situation I will accept no more than 6 students.

My main colour medium for teaching is watercolour or colour pencils; each person will need to make a choice before the start of any workshop. However, some workshops may concentrate on graphite or pen and ink.

Students bring their own equipment, but I can usually help with anything forgotten – except brushes. If you need to buy equipment, let me know well in advance and I can give advice on what is needed. A material list is sent with registration.

Because all students will probably be at different stages in their artistic development, I use a standard set-up for the weekend and demonstrate the techniques that are new or are unclear.

Friday: Introduction, composition and drawing of the plant selected. You will use graphite pencil (2H – 2B is a good start), sketch paper, putty rubber (I like Faber Castell’s), plastic eraser and tracing paper on the first day.

Saturday: Introduction to colour, watercolour / colour pencil techniques. I explain a bit about pigments and how they affect each other. Trace from the image drawn on Friday night and start painting the selected plant. (I use the word ‘paint’ both in relation to watercolour and my technique for laying colour pencil). You will use hot-pressed watercolour paper, brushes, watercolour pigments or dry colour pencils.

Sunday: Continue with the picture. I will demonstrate where needed and answer relevant questions about technique and botany in the chosen subjects.

Bring your own lunch; coffee, tea, and water is available with cake at the end of the day.

Attendance and costs

Kr. 3520
Friday: 16:00 – 20:00
Saturday: 10:00 – 17:00
Sunday: 11:00 – 16:00

Registration & cancellation

Full payment upon registration.
Full refund if canceled within 14 days of registration.
If canceled more than 14 days after registration, can transfer to another workshop, but if it is less than 8 weeks to the workshop there will be no refund.

If I have to cancel, there will be a full refund.

I am not responsible for travel or accommodation costs.

NORSK

Generelt oppbygning

Botanisk undervisning – Botanisk kunst er en spesiell art form som omhandler både kunst og botanikk. Til tross for at i Norge kunstnere som Dagny Tande Lid var veldig populær før i tiden, finnes det idag få norsk kunstner som har valgt denne art form.

Mitt mål er å øke interessen for botanisk kunst i Norge ved å invitere til et helgekurs hvor deltagerne bygge på den kunnskaps nivå de befinner seg på akkurat nå.

Deltagerne kan varierer i kunnskap fra de som har aldri malt, til de som allerede er ganske erfaren i botanisk kunst. Derfor velger jeg å undervise i forhold til de ferdigheter hver enkelt deltager har; lite eller mye.

Jeg foretrekker små grupper for å gi hver deltaker den støtte de trenger. Vanligvis, vil det si 6 – 10 stykke absolutt maks, men i dagens situasjon tar jeg imot ikke flere enn 6 stk.

Vanligvis underviser jeg enten med akvarell farger eller farge blyanter; Før kurset må deltakeren velge hvilke.

Deltakeren tar med eget utstyr, men jeg kan vanligvis hjelpe med å låne bort litt av det som mangler – unntatt pensler. Om du trenger å kjøpe utstyr, si ifra god tid i forveien og jeg kan gi råd om hva som trenges. Materialet liste blir sendt med påmelding.

Fordi alle deltakere antageligvis vil være på forskjellige nivåer, bruker jeg en standard oppbygging av helgen. Jeg demonstrerer de teknikkene som er ny eller har vært uklar for deltagerne.

Fredag: Introduksjon, komposisjonen og tegning av planten valgt. Første dagen bruke du blyant, skissepapir, knetgummi (jeg liker Faber Castell sitt), plastisk viskelær og kalkerpapir.

Lørdag: Introduksjon til farge, akvarelle/ farge blyant teknikker. Jeg forklarer litt om pigmenter og om hvordan de virker på hverandre. Tegne over fra arbeid gjort på fredag kveld og begynne å male valgt planten. (Ordet ‘male’ bruker jeg både i forhold til akvarell maling og min teknikk for farge blyant legging)
Denne dagen må du ha med deg, varmpresset akvarell papir, pensler, akvarell/farge blyanter.

Søndag: Fortsette vi med bildet og jeg svarer på spørsmål om teknikk og botanikk.

Ta med mat pakke; kaffe, te, vann er tilgjengelig med kake på slutten av dagen.

Oppmøte og kostnader

Kr. 3520
Fredag: 16:00 – 20:00
Lørdag: 10:00 – 17:00
Søndag: 11:00 – 16:00

Påmelding og Kansellering

Full betaling ved påmelding.
Full refusjon ved kansellering innen 14 dager av påmelding.
Hvis kansellerte mer enn 14dager etter påmelding, kan overføres til et annet kurs, men om det er mindre enn 8 uker til kurset blir det ingen refusjon.

Om jeg må kansellere blir det full refusjon.

Jeg står ikke ansvarlige for kostnader til reiser eller opphold.

Botanical art is a thrilling genre and even with long, cold winters and short, sharp springs, there is plenty to study and paint. I am  really looking forward to the time we can meet up and explore botanical art together, so watch this space!

Botanisk kunst er en spennende sjanger, og selv med lange, kalde vintre og korte vår er det mye å studere og male. Jeg ser virkelig frem til tiden vi kan møtes og utforske botanisk kunst sammen, så holder deg orienterte på denne nettsiden!

Portfolio sharing. ASBA 2019 Conference, Pittsburgh, USA (© Jodie Williams)
Our home in Skoppum, Norway