Tuition

Colour pencil workshop in Pittsburgh, USA 2019

Having moved to Norway at the end of 2020, combined with effects of the Covid pandemic, my teaching opportunities have changed. As I integrate into my new environment I continue to give demonstrations in botanical art both in person and via Zoom as well as carry out individual tuition. Already I have been asked to hold workshops of varying length. Watch this space for news of future ones to be held on the Workshops page.

I have continued with my online Botanical art course and for many it seems to have been a blessing whilst social contact has been minimised.

I teach students at all levels of expertise using their medium of choice from the following list:

  1. Watercolour
  2. Coloured pencil (used dry)
  3. Graphite
  4. Pen & Ink (special workshops)

All classes are kept deliberately small to make sure everyone gets personal attention at their own level.

Get in touch with me via the contact form for more information or should you want a demonstration or workshop where you live.

Norsk

Etter å ha flyttet til Norge i slutten av 2020 og kombinert med effekter av Covid-pandemien, har mine muligheter for undervisning forandret seg. Etter hvert som jeg integrerer meg i det nye miljøet, fortsetter jeg med å demonstrere botanisk kunst fysisk til små grupper og via Zoom, samt gjennomføre individuell undervisning. Jeg har allerede blitt bedt om å holde workshops av varierende lengde. Så holder deg ajourført for fremtidige kurs på Workshops side.

Mitt online botaniske kunstkurs fortsette som før, og for noen ser det ut til å ha vært en velsignelse mens sosial kontakt har blitt minimert.

Jeg underviser botanisk kunst på alle nivåer med:

  • Akvarell
  • Farget blyant (brukt tørr)
  • Grafitt blyant
  • Pen og blekk

Alle klasser holdes bevisst små for å sørge for at alle får personlig oppmerksomhet på sitt eget nivå.

Ta kontakt med meg via kontaktskjemaet for mer informasjon, eller hvis du ønsker en demonstrasjon eller workshop der du bor.

To contact Gaynor, complete and submit this form: